Τοποθέτηση Πλακών

Αρχική / Τοποθέτηση Πλακών

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ


Οι πλάκες τοποθετούνται πάνω σε οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο πρέπει να το έχουμε κατασκευάσει τουλάχιστον μια ημέρα πριν τοποθετήσουμε τις πλάκες, να έχει πάχος το λιγότερο 12 cm καθώς και τις επιθυμητές κλίσεις.(photo 1,2,3)

ΕΡΓΑΣΙΑ

Καθαρίζουμε και βρέχουμε το μέρος  όπου θα τοποθετήσουμε τις πλάκες πεζοδρομίου.
Τοποθετούμε νήμα στο ύψος που θέλουμε να φτάσουν  οι πλάκες, ώστε να το έχουμε για οδηγό όταν θα τοποθετήσουμε τις σωλήνες πάχους 3cm και 3,5 cm κάτω από το νήμα.
Η απόσταση των σωλήνων πρέπει να είναι τόση ώστε να μπορούμε με ένα μαστάρι να τραβήξουμε το τσιμεντοκονίαμα (άμμο και τσιμέντο με πολύ λίγο νερό) photo 4.

Γεμίζουμε με τσιμεντοκονίαμα την επιφάνεια όπου έχουμε τοποθετήσει τους οδηγούς (σωλήνες). Μετά ακουμπάμε το μαστάρι από τον ένα οδηγό (σωλήνα) στον άλλο και τραβάμε το τσιμεντοκονίαμα με το μαστάρι ξύνοντας τους οδηγούς (σωλήνες). (photo 5 & 6)

Έπειτα αφαιρούμε  τους οδηγούς (σωλήνες) (photo 7) και ρίχνουμε αριάνι (ανακατεμένα καλά νερό και τσιμέντο) σε εκείνη την επιφάνεια που θα τοποθετήσουμε άμεσα τις πλάκες , πράγμα του σημαίνει να μην έχει στεγνώσει το αριάνι.(photo 8 &9)

Στη συνέχεια τοποθετούμε τις πλάκες μ’ ένα πλαστικό σφυρί (ματσόλα), χτυπάμε την πλάκα που τοποθετούμε για καλύτερη συγκόλληση και για εξάλειψη τυχόν υψομετρικών διαφορών που μπορεί να προκύψουν.(photo 8a&8b)
Εάν οι πλάκες πρέπει να τοποθετηθούν με αρμό, τότε σε κάθε πλάκα βάζουμε αποστάτες (σταυρουδάκια) των 2 ή του 1 cm.
Εάν οι πλάκες τοποθετηθούν χωρίς αρμό (κολλητές), πρέπει να αφήσουμε αρμό διαστολής ανά 100 m2  περίπου, ανάλογα με την επιφάνεια.