Τοποθέτηση Κυβόλιθων

Αρχική / Τοποθέτηση Κυβόλιθων

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

Α)Οι κυβόλιθοι τοποθετούνται πάνω σε χαλίκι το οποίο πρέπει να έχει τουλάχιστον 15  cm πάχος και να έχει συμπιεστεί με οδοστρωτήρα.

Β)Οι κυβόλιθοι τοποθετούνται πάνω σε οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο πρέπει να το έχουμε κατασκευάσει τουλάχιστον μία ημέρα πριν την τοποθέτηση τους ,να έχει πάχος τουλάχιστον 12 cm και τις επιθυμητές κλίσεις. 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ

Καθαρίζουμε το μέρος όπου θα τοποθετήσουμε τους κυβόλιθους

1)Τοποθετούμε γεωύφασμα για να εμποδίσουμε τυχόν ρίζες από φυτά να βγουν στην επιφάνεια.(photo1)

2)Τοποθετούμε νήμα στο ύψος που θέλουμε να φτάσουν οι κυβόλιθοι έτσι ώστε να το έχουμε για οδηγό την ώρα που εργαζόμαστε με σκοπό να δημιουργήσουμε μία ευθεία επιφάνεια.

3)Τοποθετούμε οδηγούς (σωλήνες) με πάχος 5 cm πιο κάτω από το νήμα. Η απόσταση μεταξύ των σωλήνων πρέπει να είναι τόση ώστε να μπορούμε με ένα μαστάρι (ίσιο σανίδι) να τραβήξουμε την άμμο.(photo2)

3)Γεμίζουμε με άμμο την επιφάνεια όπου έχουμε τοποθετήσει τους οδηγούς και την συμπιέζουμε με δονητική πλάκα (πατητήρι).(photo3)

4) Μετά ακουμπάμε το μαστάρι από τον έναν οδηγό στον άλλο και τραβάμε την άμμο ξύνοντας τους οδηγούς. Αν χρειαστεί, συμπληρώνουμε ή αφαιρούμε άμμο.(photo4)

5)Μετά αφαιρούμε τους οδηγούς (σωλήνες) και τοποθετούμε τους κυβόλιθους.(photo5).  Τους εγκιβωτίζουμε περιμετρικά με σενάζ από μπετόν ή κράσπεδα και στη συνέχεια τους δονούμε με την δονητική πλάκα για να ισιώσουν.(photo6).

6) Μετά απλώνουμε ψιλή άμμο, την αφήνουμε να στεγνώσει και την δονίζουμε με την δονητική πλάκα για να γεμίσουν οι αρμοί.

7)Έπειτα σκουπίζουμε και απομακρύνουμε την άμμο που περισσεύει.