Τοποθέτηση Ειδικών Προϊόντων

Αρχική / Τοποθέτηση Ειδικών Προϊόντων

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

Σημαδεύουμε τα υψόμετρα που θέλουμε.

Στο σημείο που πρέπει να τοποθετηθούν τα κράσπεδα καρφώνουμε  πασσάλους και σημειώνουμε επάνω τους τα υψόμετρα. Στη συνέχεια τραβάμε και δένουμε νήμα από πάσσαλο σε πάσσαλο. Το νήμα πρέπει να μας δείχνει τη γωνία από το επάνω μέρος του κρασπέδου.

Η απόσταση από το νήμα μέχρι το έδαφος θα πρέπει να είναι 35 cm . Σε διαφορετική περίπτωση σκάβουμε το έδαφος ή συμπληρώνουμε με χαλίκι το οποίο και σκεπάζουμε.(foto_1)

 

ΕΡΓΑΣΙΑ

Τα κράσπεδα τοποθετούνται σε βάση από σκυρόδεμα 10 εκατοστών και πλάτος 60 cm.

Κατόπιν καλουπώνουμε και σκυροδετούμε το ρείθρο. Από την εμπρός μεριά του κράσπεδου το ρείθρο θα πρέπει να έχει πλάτος 25 cm και να είναι πιο χαμηλά από το πάνω μέρος του κράσπεδου 15 cm.

Το πίσω μέρος του κράσπεδου το σκυροδετούμε κωνικά ή με καλούπι 10 cm πιο χαμηλά από το επάνω μέρος του.(foto_4)