Πιστοποιητικά

Αρχική / Πιστοποιητικά

CE Δήλωση συμμόρφωσης

Στις 16 Απριλίου 2008 η Epsilon-Epsilon S.A. πιστοποίησε  τα  προϊόντα της σύμφωνα  με τα ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ 1338-ΕΝ 1339-ΕΝ 1340)τα οποία υιοθετήθηκαν από τον ΕΛΟΤ στις 28/08/2009 με το Φ.Ε.Κ. 1794 Β΄28/8/2009.Με την παραπάνω ενέργεια η εταιρία δηλώνει ότι τα προϊόντα της έχουν υποβληθεί στις προβλεπόμενες εργαστηριακές δοκιμές και φέρουν πλέον τη σήμανση CE.

ISO

Η Epsilon- Epsilon S.A. πιστοποιήθηκε κατά ISO 9002/1994 για πρώτη φορά το 2001 και αποτελεί μία από τις πρώτες εταιρίες που εφαρμόζει το εν λόγω πρότυπο πιστοποίησης στο κλάδο δομικών στοιχείων επίστρωσης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων. Τον Ιούνιο του 2004 αναβαθμίστηκε το Σύστημα Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000 και σήμερα ποιστοποιείται από την DQS Gmbh (IQNet).

Ψυχρά Υλικά

Τα προϊόντα της εταιρίας μας είναι τα πρώτα που πιστοποιήθηκαν σαν  "Ψυχρά Υλικά" στην Ελλάδα.