Τετράγωνες πλάκες πεζοδρομίου διαστάσεων 40Χ40Χ3,5 (±3 mm) σύστασης από αδρανή υλικά, τσιμέντο και χρώμα, με αμμοβολη στην επιφάνεια.