Πλάκες Οροφής(Ψυχρές)

Αρχική / Πλάκες Οροφής(Ψυχρές)

Περιγραφή

Καινοτόμες τετράγωνες πλάκες πεζοδρομίου διαστάσεων 40Χ40Χ2,5 (±2 mm) σύστασης από αδρανή υλικά, μικρού ειδικού βάρους.

Οι ψυχρές πλάκες οροφής συντελούν:

  • Στη μείωση της θερμότητας που εκπέμπεται από την ηλιακή ακτινοβολία.

  • Στη καλύτερη μόνωση του δώματος

  • Σε χαμηλότερο βάρος